หมายเลข 1 ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย

7642-35-540-0505

102 เกาะจวง ถึง เกาะกง มาตราส่วน 1:240,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 20 มกราคม 2563  

ขายแล้ว 6 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0506

110  ท่าเรือกรุงเทพ ฯ เขต 1  (WGS 84) มาตราส่วน1 :12,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 7 ตุลาคม 2555  

ขายแล้ว 2 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0507

111  ท่าเรือกรุงเทพ ฯ เขต 2  (WGS 84) มาตราส่วน 1:12,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด  4 มิถุนายน 2551 ..........................................................  

ขายแล้ว 2 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0508

111A  ท่าเรือกรุงเทพ ฯ   (WGS 84) มาตราส่วน 1:4,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 4 เมษายน 2551 ........................................................ 111A  Krung Thep Port Scale 1 :4,000 Last Edition 4th April 2008

ขายแล้ว 2 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0510

112A ปากแม่น้ำเจ้าพระยา มาตราส่วน1 :22,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 2 กรกฏาคม  2553 .............................................  

ขายแล้ว 2 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0509

112 ทางเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา มาตราส่วน1 :45,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 23 ธันวาคม 2561 .................................................  

ขายแล้ว 2 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0511

113 ทางเข้าแม่น้ำบางปะกง  มาตราส่วน1 :25,000  บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2557 ...............................................  

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0512

แผนที่เดินเรือหมายเลข 114 (ท่าเรือเกาะสีชัง)   มาตราส่วน 1 : 15,000 บรรณาธิกร ครั้งที่ 17    มีนาคม 2556  

ขายแล้ว 2 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0513

115 อ่าวสัตหีบ และบริเวณใกล้เคียง  มาตราส่วน 1 : 40,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 14 พฤษภาคม   2559 ...........................................  

ขายแล้ว 6 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0514

115A ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ท่าเรือจุกเสม็ด)  มาตราส่วน1 :40,000  บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 7 เมษายน 2562 ......................................................  

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0515

แผนที่เดินเรือ หมายเลข 116 เกาะเสม็ด มาตราส่วน1 :20,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 10 กันยายน 2558

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0516

117  แหลมทรพิม ถึง เกาะสะบ้า มาตราส่วน1 :40,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 6 กันยายน 2549  ........................................  

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0517

118 เกาะสะบ้า ถึง เกาะจิกนอก มาตราส่วน1 :45,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 9 มิ.ย 2565 ........................................  

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0518

119 แม่น้ำเวฬุ และทางเข้า มาตราส่วน1 :35,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 6 มกราคม 2561 ........................................  

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0519

120 ช่องเกาะช้าง มาตราส่วน1 :50,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 13 มีนาคม 2560 .........................................  

ขายแล้ว 2 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0520

แผนที่เดินเรือ หมายเลข 121 อ่าวตราด มาตราส่วน 1 : 45,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 9 กันยายน 2558

ขายแล้ว 1 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0521

137  ศรีราชา อ่าวอุดม ถึง บางพระ มาตราส่วน1 :20,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 10 มิถุนายน 2563 ......................................... 137  Si Racha Ao Udom to Bang Phra Scale 1 :20,000 Last Edition 9 th MArch  2013 

ขายแล้ว 2 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0522

แผนที่เดินเรือ หมายเลข 138 แม่น้ำเจ้าพระยา จากสมุทรปราการถึงสะพานพระรามหก มาตราส่วน 1 : 22,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 7 มกราคม 2559

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0523

แผนที่เดินเรือ หมายเลข 141 แหลมทรพิม ถึง เกาะคราม มาตราส่วน 1 : 120,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 15 สิงหาคม 2558

ขายแล้ว 1 ชิ้น

400 THB ฿400
 
สินค้าหมด

 

7642-35-540-0524

142 ปากน้ำเจ้าพระยา ถึง เกาะแรด มาตราส่วน  1 : 90,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด  10 ธ.ค.59 ...............................................................  

ขายแล้ว 4 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0526

147A อ่าวพัทยา 147A  อ่าวพัทยา   (WGS 84) มาตราส่วน1 :12,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2555 .......................................  

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0525

147 เกาะล้าน ถึง แหลมพัทยา มาตราส่วน 1 : 22,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 8 พฤษภาคม 2552 .................................................  

ขายแล้ว 1 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0527

149 ทางเข้าแม่น้ำจันทบุรี มาตราส่วน 1 : 15,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 3 กรกฎาคม 2547 .........................................  

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0528

151 เกาะช้าง ถึง เกาะยอ มาตราส่วน1 :90,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 5 มกราคม 2563   

ขายแล้ว 1 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0529

แผนที่เดินเรือ หมายเลข 156 ท่าเรือแหลมฉบัง มาตราส่วน 1 : 12,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 4 กุภาพันธ์ 2558

ขายแล้ว 1 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0530

157 ท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มาตราส่วน1 :12,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 4 พฤษภาคม 2556 .........................................  

ขายแล้ว 2 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0531

159 บางพระ ถึง บางทราย มาตราส่วน1 :22,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 2 ธันวาคม 2555 ......................................  

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0532

163 ท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกล้เคียง  มาตราส่วน1 :25,000  บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2557  

ขายแล้ว 1 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0533

164 ศรีราชา และบริเวณใกล้เคียง มาตราส่วน1 :22,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 4 มิถุนายน 2563 ........................................  

ขายแล้ว 2 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

7642-35-540-0534

169 ทางเข้าท่าเรือบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย มาตราส่วน1 :25,000 บรรณาธิกรครั้งล่าสุด 2 มกราคม 2551 .......................................... 169  Entrance to Thai Petrochemical industry Port Scale 1 : 25,000 Last Edition 2 nd January 2008

ขายแล้ว 2 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

ตัวกรอง (0) ล้าง

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้