แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC) ตอนที่ 1

Last updated: 4 Apr 2013  |  20302 Views  | 

แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC) ตอนที่ 1

                             แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  หรือ Electronic Navigational Chart (ENC)  หมายถึง แผนที่เดินเรือในรูปดิจิทอล (Digital) ที่สร้างตาม มาตรฐาน S-57 Edition 3.1 เรียกว่ามาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์ในรูปดิจิตอล (IHO TRANSFER STANDARD For DIGITAL HYDROGRAPHIC DATA Edition 3.1) ตามที่องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Office, IHO) กำหนดไว้เพื่อใช้กับระบบสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (Electronic Chart Display and Information System, ECDIS)
                           
                           สำหรับประเทศไทยมี กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการผลิตและให้บริการแก่นักเดินเรือทั้งในและต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา                ในน่าน้ำไทย โดยในแผนที่ ENC จะประกอบไปด้วยข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการเดินเรือเรือให้มีความปลอดภัยและอาจมีสารสนเทศเพิ่มเติมที่พิจารณาว่ามีความจำเป็นต่อการนำเรือให้ปลอดภัย (เช่น ข้อมูลในหนังสือนำร่อง หรือหนังสือมาตราน้ำ เป็นต้น)แผนที่ ENC จะประกอบไปด้วยข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการเดินเรือเรือให้มีความปลอดภัย
        มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
     มาตรฐาน S-57 
       - เป็นมาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์ในรูปแบบดิจิตอล
       - เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 8211 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ในการแปลงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์อื่น ๆ 
       - เป็นมาตรฐานในการสร้างหรือผลิตแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
 
     มาตรฐาน S-52    
       - เป็นมาตรฐานการนำเสนอและกำหนดสิ่งต่างๆ ในการนำเสนอ ระบุถึงสีที่ใช้ และสัญลักษณ์สำหรับแทนวัตถุที่มีอยู่ในโลกจริง
       - ใช้ในการแปลข้อมูล S-57 สำหรับการแสดงผลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  
       - เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 8211      
       - แสดงผลผ่านหน้าจอระบบสารสนเทศ เพื่อการเดินเรือ หรือจอภาพทั่วไป

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and