บทความทั้งหมด

สถานที่จำหน่ายแผนที่เดินเรือ และบรรณสารการเดินเรือในส่วนภูมิภาค

 แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ คือ แผนที่เดินเรือในรูปดิจิตอล (Digital) ที่สร้างตามมาตรฐาน S-57 Edition 3.1 เรียกว่ามาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์ในรูปดิจิตอล

 "ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ (MBS) และเครื่องหมายทางเรืออื่น ๆ"     ก่อนปี 1976           ทั่วโลกมีการใช้งานระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือที่แตกต่างกันมากกว่า 30 ระบบ ซึ่งส่วนมากมีกฎเกณฑ์ การใช้งานที่ขัดแย้งกัน การขัดแย้งกันเกี่ยวกับใช้ทุ่นไฟนี้ มีมายาวนานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 เช่น บางประเทศใช้ไฟสีแดงกำกับทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งใช้กำกับทางด้านกราบขวาของร่องน้ำ         "มาดูว่าพัฒนาการระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือมีประวัติอย่างไร  คลิก More>>"                                                                                                                              

                  หลังจากที่เรานำท่านมาเรียนรู้พัฒนาการเครื่องหมายทางเรือที่ผ่านมาจากในอดีตถึงปัจจุบันนั้น ในตอนที่ 2 นี้ เราจะนำท่านมาพบกับหลักการทัวไปของระบบทุนเครื่องหมายทางเรือที่ใช้งานกันนะครับ ตอนที่ 2 หลักการทั่วไปของระบบ              ระบบ MB Sประกอบไปด้วยเครื่องหมาย 6 ชนิด จะใช้ติดตั้งแบบเดี่ยวหรือใช้ร่วมกันก็ได้ ซึ่งชาวเรือสามารถแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายทางเรือเหล่านี้ได้ด้วยคุณลักษณะเฉพาะ โดยเครื่องหมายทางข้างจะมีความแตกต่างกันระหว่างภูมิภาคA และ B ตามที่จะอธิบายต่อไป ในขณะที่เหลืออีก 5 ชนิด จะเหมือนกันทั้ง 2 ภูมิภาค

พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย  ประธาน อซป. และ รอง ผบ.ทร. พร้อมคณะ ตรวจคลัง อศ. โดยมี พล.ร.ท.กิตติธัช  วิโรจน์วงศ์ จก.อศ. ให้การต้อนรับ ..

            พล.ร.ต.วิฑูรย์  ตัณฑิกูล ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุการเดินเรือ และรองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมมหน่วยขึ้นตรงของศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ เมื่อ 26 ก.พ.56 ที่ผ่านมา    

แผนกข่าวสารการเดินเรือ กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ          ได้ปรับปรุง รายการบรรณาธิกรของแผนที่เดินเรือไทย ล่าสุด ณ พ.ค.56 ของให้ผู้ที่เกียวข้องดำเนินการตรวจสอบบรรณาธิกรของแผนที่เดินเรือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หากมีแผนที่หมายเลขใดเก่าล้าสมัย ขอให้ดำเนินการจัดหามาทดแทนเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ

ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ (ศสด.อศ.) ได้จัดส่ง เจ้าหน้าที่กองเครืองหมายทางเรือ ศสด.อศ.ไปตรวจซ่อมบำรุงเครื่องหมายทางเรือตามวงรอบ ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยประจำปีงป.56 ระหว่าง 7 มี.ค. – 5 เม.ย.56  และ23 เม.ย. – 15 พ.ค.56 ที่ผ่านมา โดยมีภารกิจ ส่งกำลังบำรุงให้กับประภาคาร 3 แห่ง ตรวจซ่อมบำรุงกระโจมไฟ 17แห่ง ไฟหลักนำ 2 คู่ ทุ่นไฟทุ่นเครื่องหมายรวม 17  ทุ่น สนับสนุน ฐท.พง. ในการวางทุ่นไฟหมายเขต SLIPWAY  โดยมี น.ต.อภิสิทธิ์  สิรกุลยวรรณ เป็นหัวหน้าชุดฯ ผลการปฏิบัติงาน เครื่องหมายทางเรือฝั่งตะวันตกของประเทศไทยได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงสามารถใช้ราชการได้เรียบร้อย

แผนกข่าวสารและบริการการเดินเรือ กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ          ได้ปรับปรุง รายการบรรณาธิกรของแผนที่เดินเรือไทย ล่าสุด ณ ต.ค.56  และหมายเลขประกาศชาวเรือที่เกี่่ยวข้องสำหรับใช้แก้ไขแผนที่เดินเรือ            ขอให้ผู้ที่เกียวข้องดำเนินการตรวจสอบบรรณาธิกรของแผนที่เดินเรือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หากมีแผนที่หมายเลขใดเก่าล้าสมัย ขอให้ดำเนินการจัดหามาทดแทนเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ

ประกาศชาวเรือ กุมภาพันธ์  พ.ศ.2557 ฉบับที่  2

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้